ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับจัดสรร ปัจจัยพื้นฐานประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ประกาศโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ประกาศโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2565  คลิกที่นี่ 

You may also like...