ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวสาร Kammaed NEWS


:: ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ช่องทางการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์ผ่าน Applicationช่องทางการรับชม การเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
  ส่ง 25 พ.ค. 2563 22:51 โดย กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม
 • ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ shorturl.at/k2378
  ส่ง 25 พ.ค. 2563 23:00 โดย กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม
 • การรายงานตัวมอบตัวะนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 รายงานตัวมอบตัว วันที่ 15 มิถุนายน 2563ณ หอประชุมโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2563 22:53 โดย กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

:: ข่าวกิจกรรม

 • การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนด้วยระบบ Google Meet การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนด้วยระบบ Google Meet
  ส่ง 26 เม.ย. 2563 06:49 โดย กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม
 • การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)และขอขอบคุณ คุณครูชาตรี สมคะเณย ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2563 23:17 โดย กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


:: คำสั่ง/ประกาศ:: ผลงานนักเรียน

 • การแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กชายพีรพัฒน์ บุญโต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ท่าฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55. กก.พัชรพลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2563 06:47 โดย กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


:: เอกสารสำหรับนักเรียน

 • ปพ.1 ปพ.1
  ส่ง 26 เม.ย. 2563 00:59 โดย กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • [1-15 พฤษภาคม 2563] "วิทยาการคำนวณสำหรับครู" (Coding for Teacher : C4T) เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ค. 63 สมัครคลิกที่นี่
 • [17 เมษายน 2563] ร่วมสัมมนาออนไลน์ Office 365 สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลและ Work from Home วิทยากร โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) เข้าร่วมสัมมนาคลิก สมัครคลิกที่นี่
 • [16 เมษายน 2563-31 พฤษภาคม 2563] โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพให้ครูมีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ สสวท.ผ่านระบบออนไลน์จำนวน 3 รายวิชา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และวิทยาการคำนวณ สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ สมัครคลิกที่นี่

 ภาพกิจกรรม 

                                                                 
       มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน      แสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สุพิชญ์ชญา มีแก้ว
           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562                  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง      
         ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 80 คน         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             ติว ONET ม.3,ม.6                               กิจกรรมห้องเรียนต้นแบบคุณธรรม                              โอเน็ตปี 62                                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                   

ข่าวสารด้านการศึกษา

บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น