พิธีถวายราชสักการะและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนกำเเมดขันติธรรมวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

You may also like...