ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง”

✈️โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

จัดอบรมโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “กิจกรรมค่ายเครื่องบินพลังยาง”

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการ

เป็นประธานในพิธี🛫🛫

You may also like...