ผอ.อิศราวุธ คำทอง มอบทุนการศึกษา

ผู้อำนวยการอิศราวุธ คำทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี จำนวน 9 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

You may also like...