คุณเฮนรี่ ริว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

ขอขอบคุณ คุณเฮนรี่ ริว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม จำนวน 11 ทุน ในพิธีทอดกฐิน

ณ สำนักสงฆ์ศาสนคุณบ้านแสนศรี

15 ตุลาคม 2565

You may also like...