การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โพสต์26 เม.ย. 2563 00:28โดยกำแมด ขันติธรรมวิทยาคม   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2563 23:17 ]
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
และขอขอบคุณ คุณครูชาตรี สมคะเณย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลิงนกทา เป็นอย่าสูง ที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบและการประยุกต์ใช้ Firewall Pfsense ในการทำระบบ Authentication
คุณครูชาตรี สมคะเณย์ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเลิงนกทา
ผู้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบและการประยุกต์ใช้ Firewall Pfsense ในการทำระบบ AuthenticationComments