: : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

  • การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนด้วยระบบ Google Meet การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนด้วยระบบ Google Meet
    ส่ง 26 เม.ย. 2563 06:49 โดย กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม
  • การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)และขอขอบคุณ คุณครูชาตรี สมคะเณย ...
    ส่ง 25 พ.ค. 2563 23:17 โดย กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนด้วยระบบ Google Meet

โพสต์26 เม.ย. 2563 00:32โดยกำแมด ขันติธรรมวิทยาคม   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2563 06:49 ]


การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนด้วยระบบ Google Meet

การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โพสต์26 เม.ย. 2563 00:28โดยกำแมด ขันติธรรมวิทยาคม   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2563 23:17 ]

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
และขอขอบคุณ คุณครูชาตรี สมคะเณย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลิงนกทา เป็นอย่าสูง ที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบและการประยุกต์ใช้ Firewall Pfsense ในการทำระบบ Authentication
คุณครูชาตรี สมคะเณย์ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเลิงนกทา
ผู้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบและการประยุกต์ใช้ Firewall Pfsense ในการทำระบบ Authentication1-2 of 2